Văn nGhệ Phương Xa -Tiếng hát : Ngọc Linh các bài Song Ca 4-10-19

Tiếng hát Ngọc Linh – các bài hát song ca về Lính và Kỹ Niệm trong tình yêu ngày cũ 4-10-19

1/- Bài hát : Rừng Lá Thấp và Biển Mặn – Nhạc: Trần Thiện Thanh – Ca Sĩ: Nguyễn Thăng và Ngọc Linh

Rừmg Lá Thấp và Biển Mặn

2/- Tạ Từ Trong Đêm – Nhạc Trần Thiện Thanh – Ca sĩ: Nguyên Thăng và Ngọc Linh

Tạ Từ Trong Đêm

3/- Bài hát : Căn Nhà Dĩ Vãng – Nhạc: Đài Phương Trang – Ca sĩ Khả Thi – Ngọc Linh

Căn Nhà Dĩ Vãng

4/-Bài hát Bông Ô Môi – Nhạc : Sơn Hạ- Ca sĩ: Quang Lê – Ngọc Linh

Bông Ô Moi