Văn Nghệ Phương Xa- Tiếng hát Ngọc Linh -Iowa

Văn Nghệ Phương Xa- Tiếng Hát Ngọc Linh -Iowa

-* Hát cho mình – *Hát cho Kỹ Niệm và* Hát Cho Tha Nhân.

Ca sĩ Ngọc Linh

1-Nhớ Mẹ Bạc Liêu -Nhạc: Đinh Thiên Hương -Ca sĩ: Ngọc Linh.

 

 

2-Một Lần Thôi- Nhạc : Lê Trần Nguyên – Ca sĩ: Ngọc Linh

3- Tiển Người Đi- Nhạc : Lam Phương – Ca sĩ: Ngọc Linh