Văn Nghệ Phương Xa – Tiếng hát Ngọc Linh -Nổi Buồn Đêm Đông và Đậm Tình Long An

Tiếng hát Ngọc Linh

Ngọc Linh

1/-Nổi Buồn Đêm Đông – nhạc Anh Minh – Ca sĩ Ngọc Linh

Nổi Buồn Đêm Đông

2/- Đậm Tình Long An – Nhạc: Tiểu Phương – Ca sĩ Ngọc Linh

Đậm Tình Long An