Văn Nghệ Phương Xa – Tiếng hát Ngọc Linh ( Tân Cổ )

Văn Nghệ Phương xa

Tiếng hát Ngọc Linh

1/- Bài hát : Căn Nhà Máu Tím – Nhạc Hoài Linh – Cổ Nhạc Loan Thảo

Ca sĩ : Jimmy Trần – Ngọc Linh

Ngọc Linh
Căn Nhà màu Tím

2/- Bài hát Con Thương Má Lắm – Tác giả: Hoài Phong – Ca sĩ Ngọc Linh

3/- Con Đường Mang tên Anh – Nhạc :Trúc Phương – Ca sĩ Ngọc Linh

Bài hát Con Đường Mang Tên Anh