Văn Nghệ Phương Xa – Tiếng Hát Ngọc Linh -Thương Quá VN –Tinh Đẹp Mủa Chôm Chôm

Bài hát Thương Quá Việt Nam – Tác giả :Phạm Thế Mỹ – Ca sĩ Ngọc Linh
Bài hát Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm – tác giả : Vinh Sử – Ca sĩ Ngọc Linh
Bài hát 13 Tỉnh Của Miền Tây
– Nhạc : Tuấn Cò và Phi Long
– Ca sĩ Ngọc Linh
Bài hát :Hai Mươi Năm Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm
– Tác Giả Giao Tiên
– Tiếng hát Ngọc Linh


Bài hát Vọng Cổ Thương Chi lấy Chồng Xa -Tác giả : Đặng Thanh Huyền
Ca sĩ Ngọc Linh