Văn Nghệ Phương Xa – Tiếng hát: Ngọc Linh- Về Miền Tây và Lòng Mãi Yêu Thương

Tiếng hát Ngọc Linh :

Ngọc Linh

1-Về Miền Tây – Nhạc Tô Thanh Tùng – ca sĩ : Khả Thi và Ngọc Linh

Về Miền Tây- Khả Thi- Ngọc Linh

(Hình gái Miền Tây – minh họa)

2/- Lòng Mãi Yêu Thương – Nhạc Cao Nhật Minh – ca sĩ Ngọc Linh

Lòng Mãi Yêu Thương – nhạc Cao nhật Minh – ca sĩ Ngọc Linh

Hình chỉ minh họa