Văn Nghệ Phương Xa – Tiếng hát Ngọc Linh- với 3 ca khúc: Áo Cuới Màu Hoa Cà –

Văn Nghệ Phương Xa

 Tiếng hát Ngọc Linh

1/- Áo Cưới Màu Hoa cà -Nhạc: Hùng Linh

Ca sĩ : Ngọc Linh

2/- Xin Trả Cho anh- Nhạc:Phi Bằng

Ca sĩ : Ngọc Linh ( Song Ca)

 

3/-Người Thương Kẻ Nhớ -Nhạc :Hàn Châu

Ca sĩ: Ngọc Linh

4- Dân Ca : Vọng Kim Lang Nhạc : Nguyễn ngoc Thanh

 ca sĩ : Ngọc Linh

5- Mưa Rừng

Nhạc Hùynh Anh

Ca sĩ Ngọc linh

6-Khóc Thầm- 

Nhạc Lam Phương

Ca sĩ Ngọc Linh

 

7-Hoa Mười giờ

Nhạc Đài Phương Trang và Ngọc Sơn

Ca sĩ: Ngọc Linh

8- Chân Quê

Thơ Nguyễn Bính- Nhạc : Trung Đức

Ca sĩ: Ngọc Linh