Văn Nghệ Phương Xa- Tiếng Hát Ngọc Linh – Vọng cổ -Nhớ Quê Hương

Văn Nghệ Phương Xa

 Tiếng hát Ngọc Linh 

 Bài ca Vọng Cổ : Nhớ Quê Hương

Tác Giả Lâm Thúy Hằng

2/-Người Tình Trên Chiến Trận

Tác Giả Yên Lang 

Ca sĩ: Jimmy Trần và Ngọc Linh