Văn Nghệ San Diego cuối tuần 3-2-18

Văn Nghệ Cuối Tuần San Diego

 Tiếng Hát Ngọc Tuyến San Diego

 

 
 -Tiếng Mưa Đêm- Nhạc Kim Dung- Ca sĩ Ngọc Tuyển

 

-Mong Manh Đường Trần- Nhạc Kim Dung- Ca sĩ: Ngọc Minh