VănNghệ Phương Xa – Tiếng hát :Ngọc Linh -Long An Một Khúc Tâm Tình và Mẹ Là Khúc Hát Đời Con

Văn Nghệ Phương Xa:

Cổ Nhạc

 

– Tiếng hát :Ngọc Linh

1/–Long An Một Khúc Tâm Tình- Nhạc : Hoàng Ngọc Hương

Ca sĩ : Ngọc Linh

2/- Mẹ Là Khúc Hát Đời Con

Cỗ Nhạc – Tác Giả :Lữ khách Cô Đơn

 Ca sĩ: Ngọc Linh