Về Ngu và dốt!

Về Ngu và dốt!

  
19 tân Uỷ viên Bộ chính trị khoá mới

VỀ GIỚI LÃNH ĐẠO VIỆT NAM

Tôi không nghĩ những người lãnh đạo tại Việt Nam đều là những người ngu xuẩn. Ngay cả khi họ ít học, họ cũng không phải là ngu xuẩn.

Ngu xuẩn, người ta không thể chen lấn qua cả hàng chục triệu người để ngoi lên những chức vụ lớn và cao nhất nước như vậy. Nhất định, với tư cách cá nhân, dù không có điều kiện ăn học đàng hoàng, họ vẫn không phải là những người ngu xuẩn.

Có lẽ họ chỉ dốt. Dốt khác với ngu.

Ngu do bẩm sinh và được nhìn từ góc cạnh nhận thức.

Dốt do giáo dục và được nhìn từ góc độ kiến thức.

Tuy nhiên, với tư cách lãnh đạo, sự hạn chế về kiến thức dễ dẫn đến sự hạn chế trong nhận thức, do đó, dốt biến thành ngu. Khi cái ngu đi liền với quyền lực, nó trở thành một cái họa. Một đại họa. Như tất cả những gì ta thấy ở Việt Nam lâu nay.