Viết để giải trí mà thôi!

Viết để giải trí mà thôi!

  
Phạm Văn Hải

Chống tham nhũng không dễ nhưng chẳng khó

Muốn chống tham nhũng theo tình hình hiện tại ở VN, cần phải tiến hành các biện pháp sau:

– Không đánh trận giả, không sợ vỡ bình, không sợ ta đánh ta.

– Hãy bắt đầu bằng việc làm sạch hệ thống công an và thuế vụ.
Tổng thống Georgia, ông Mikhail Saakashvili kể lại chiến dịch chống tham nhũng: “Chúng tôi sa thải mọi nhân viên công an và phòng thuế. Georgia không có họ trong ba tháng, và sau đó nhân dân tuyển chọn mọi nhân viên mới. Điều ngạc nhiên là lượng tội phạm không hề tăng sau chiến dịch đó, chứng tỏ chính cảnh sát và thuế quan là nguyên nhân của vấn đề.”
– Mọi công dân có quyền được tiếp cận thông tin. Chính quyền công khai mọi hoạt động và các khoản thu, chi.
– Lấy ý kiến của nhân dân để sửa, điều chỉnh luật.
– Các tổ chức dân cử giám sát quyền lợi quan chức, công khai tài sản và thu nhập quan chức.
– Tuyển công thức công khai dưới sự giám sát của cá tổ chức dân bầu.
– Thưởng từ 5-30% tài sản thu được từ tham nhũng cho những người có công chống tham nhũng.
+ Thành lập ỦY BAN CHỐNG THAM NHŨNG ĐỘC LẬP do quốc hội và nhân dân tuyển chọn công khai, có thực quyền tuyệt đối để điều tra, xét xử mọi quan chức tham nhũng (kể cả nguyên thủ quốc gia,

Các biện pháp nêu trên chỉ có tác dụng nhất thời, muốn chống tham nhũng lâu dài, hiệu quả thì phải thiết lập thể chế DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN- TAM QUYỀN PHÂN LẬP.

Tất nhiên tôi viết để giải trí mà thôi, với tình trạng VN hiện nay thì chống tham nhũng là KHÔNG THỂ.