Wellness Rx Pharmacy- Bác sĩ Dược Khoa Phương Nga Phan

WELLNESS Rx PHARMACY- Bác Sĩ Dược Khoa PHƯƠNG NGA PHAN

logo_wellness_rx_pharamcy

Vicki Phươmg Nga Phan ,PharmD

                – Pharmacist.

 5971 University Ave. #304- San Diego CA 92115
Phone :(619)582-1933- Fax:(619)582-1936.

Giờ làm việc : Thứ Hai đến Thứ  Sáu : 9AM-6PM- Thứ Bảy : 9AM- 3PM.

                         Đặc Biệt : Giao Thuốc Miễn Phí .
p1000600
p1000607
  • Wellness Rx Pharmacy phục vụ cho tất cả các công việc về  thuốc cho nhu cầu cuả quý vị cần.

                 *Quý vi có thể nói chuyện trực tiếp với Dược sĩ và Nhân Viên Dược tá cuả nhà thuốc.

                *Wellness RxPharmacy  sẽ giải thích , hướng dẫn và trả lời  tất cả  những câu hỏi cuả quý khách về toa thuốc cuả quí vị.

                * Wellness Rx Pharmacy chủ trương phục vụ với nụ cười- Luôn luôn nhanh chóng – Vui vẻ và làm hài lòng quý khách.

               *Wellness RX Pharmacy giúp quý vị nhanh chóng , dễ dàng chuyên đổi toa thuốc, bảo hiểm .

               *Xin gọi  Wellness Rx Pharmacy  Điện thoại :(619)-582-1933-Fax:(619) 582-1936.

Vui Vẻ – Nhanh chóng- Tiên lợi và Hài Lòng- Xin giao công việc về thuốc cuả quý vị cho chúng tôi- để được thoải  mái và yên tâm .

 Sức Khoẻ – Tiện lợi cuả quí vị là mối quan tâm hàng đầu cuả chúng tôi :  

 

Wellness RX Pharmacy – Bác Sĩ Dược Khoa   Phương Nga Phan.

 (619)-582-1933